UÇAK BAKIM ALANI

Dünya’da ve ülkemizde sayıları giderek artan hava araçlarının faaliyetlerine emniyetli bir şekilde devam etmesinde en önemli pay bakım kuruluşlarınındır. İnsansız hava araçları giderek yaygınlaşırken, yüksek seviyede tercih edilen pilotluk mesleğine alternatif İHA ve benzeri pilotluk ve operatörlüklerin yerini alması kaçınılmaz olacaktır. Ancak Uçak Bakım organizasyonları ve bu organizasyonların temel elemanı olan uçak teknisyenliği, teknoloji ne kadar ilerlese de sektörün en önemli insan kaynağı olmaya devam edecektir.

Okulumuzun en temel bölümü olan Uçak Bakım Bölümü, Havacılık Sektörü için Uçak Bakım Personeli/Hava Aracı Teknisyeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzun sağlayacağı teorik ve pratik eğitimle beraber hem bilgi hem de tecrübe ile donanacak olan öğrencilerimiz sektörde uçak teknisyeni olarak görev yapma şansına sahip olmakla birlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih etmeleri halinde sahip oldukları teknik eğitim ve tecrübe ile öne çıkacaklardır.

UÇAK GÖVDE-MOTOR DALI

Tanımı

Uçak gövde-motor teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, “bakım çıkış sertifikası” düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, “hat bakım sırasında değiştirilebilir birim” kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan meslek elemanıdır.

Görevleri

 • Uçakların motor kısmını kontrol etmek.
 • Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak.
 • Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak.
 • Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.
 • Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak.
 • Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek.
 • Bakım ve onarım kataloglarını okumak.
 • Bakım onarım testlerini yapmak.

UÇAK ELEKTRONİĞİ DALI

Tanımı

Uçak elektronik teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının aviyonik ve elektrik sistemlerinin her türlü bakım onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılmasının ardından “bakım çıkış sertifikası” düzenleyebilen ve uçak yapısı,güç sistemlerinin hat bakımı sırasında sökme takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapabilen meslek elemanıdır.

Görevleri

 • Uçakların aviyoniks sistemlerini kontrol etmek.
 • Uçakların elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.
 • Uçakların aviyonik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.
 • Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunmak.
 • Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.
 • Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini sökmek ve takmak.
 • Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek.
 • Bakım ve onarım kataloglarını okumak.
 • Bakım onarım testlerini yapmak.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 • Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin;
 • Matematiksel yetenek
 • Uzay ilişkilerini görebilme gücüne ve çizim yeteneği
 • Fen bilimlerinde başarılı
 • Mekanik problem çözebilme yeteneği
 • Ellerini ustalıkla kullanabilme
 • Mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği yüksek
 • Görme problemleri olmayan
 • İşitme problemleri olmayan
 • Sabırlı ve dikkatli
 • Yorum ve analiz yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri ile uçak fabrikalarının hangar ve atölyelerinde çalışırlar. Uçak gövde ve motor teknisyenin de çalışma ortamı yağ, yakıt, kimyasal gazlar ve gürültülü, uçak elektronik teknisyeninde ise radyasyonlu ve elektrikli ortamlardır. Ancak daha önce belirtildiği gibi Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi( Joint Aviation Authorities -JAA) tarafından iş kazalarına ve işçi sağlığına karşı çalışma ortamlarında maksimum emniyet için gerekli tedbirler ilgili bakım kuruluşu tarafından alınır. Teknisyenler, uçak mühendisleri sorumluluğunda görevlerini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri ile uçak fabrikalarının hangar ve atölyelerinde çalışırlar. Uçak gövde ve motor teknisyenin de çalışma ortamı yağ, yakıt, kimyasal gazlar ve gürültülü, uçak elektronik teknisyeninde ise radyasyonlu ve elektrikli ortamlardır. Ancak daha önce belirtildiği gibi Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi( Joint Aviation Authorities -JAA) tarafından iş kazalarına ve işçi sağlığına karşı çalışma ortamlarında maksimum emniyet için gerekli tedbirler ilgili bakım kuruluşu tarafından alınır. Teknisyenler, uçak mühendisleri sorumluluğunda görevlerini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Uçak bakım alanı Anadolu Teknik Liselerinde dört yıl süre ile eğitim verilmektedir. Bu Eğitim okulda teorik, atölye ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler yada meslek yüksek okullarının programlarına ek puan uygulamasıyla devam edebilir. Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Uçak Bakım alanından mezun olan öğrenciler sayısal puan türüne göre aşağıdaki lisans programlarına devam edebilirler.

 • Otomotiv Öğretmenliği.
 • Mekatronik Öğretmenliği.
 • Uçak Gövde- Motor(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
 • Uçak Gövde- Motor Bakım (Sivil Havacılık Yüksekokulu).
 • Elektronik Öğretmenliği.
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği.
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği.
 • Mekatronik Öğretmenliği.
 • Havacılık Elektrik Elektroniği(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
 • Uçak Elektrik-Elektronik(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
 • Kontrol Öğretmenliği
 • Telekomünikasyon Öğretmenliği

Ayrıca uçak bakımı alanında mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk Hava Sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım merkezlerinde iki yıl uygulamalı eğitimden sonra 21 yaşını dolduran meslek elemanı sertifika sınavına girmeye hak kazanır.