KURULUŞ FELSEFEMİZ

“27 yıllık havacılık ve teknik alanda büyük tecrübeler kazandığım mesleki deneyimlerimin Türk halkı ve insanlık adına geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, havacılığın arzulanan seviyelere ulaştırılması ve sevdirilmesi adına kurulmuştur.”

Ülkemizin geçmişte olduğu gibi uluslararası alanda yerini alması, rekabet gücünü AR-GE, inovasyon faaliyetlerine verdiği önemle yukarıya taşıması başlıca şiarımız olacaktır. Havacılıkta eğitimin, askeri ve sivil alanlarda başarıya ulaştırılması, sektöre paralel olarak akreditasyona girmesi, benzer ülke kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm havacılık otoritelerinin önemle takip edilerek havacılık, uzay ve savunma sanayi olarak mercek altında tutulması başarılarımız adına misyonumuzdur.

Eğitim başlangıç safhasında, yabancı dil, öğrenmeyi öğretme, terminolojik havacılık eğitimleri, proje yapma ve geliştirme çalışmaları, el-becerisi yanında öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi odaklı eğitimler vermektir.

Kurumlarımız altındaki okullarımızda öğrencilerimiz, sektöre olan organik bağının en üst düzeyde kullanımı ile havacılık terminolojisi altında aldıkları eğitimlerin, sertifikasyon ve lisanslandırma programları, mesleki gelişim ve havacılık kültürünün aşılanması destekli mesleğe hazır mezuniyet üzerinde oluşturduğu ulusal ve uluslararası mevzuat/regülasyon bilgileriyle sektöre hazırlamak hedeflerimizdir.

Öğrencilerimizden beklentilerimiz ; Her zaman bir havacı disiplini ile onurlu bir duruşa sahip, Havacılığın ve bu ülkenin inşasında bilgisi-becerisiyle, görev anlayışı ve sorumluluğuyla, heyecanlı dinamik gençliği ve enerjisiyle, insan odaklı olarak evrensel farkındalıkla bende varım diyebilmeleridir.

Gökjet Havacılık Okulları